İşaret Dili Eğitimi

TÜRK İŞARET DİLİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 120 DERS SAATİ

BELGE: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)/ ADEMER EĞİTİM KURUMLARI

SINAV: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB-ANKARA)/ ONLINE

 

TÜRK İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ TERCÜMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

 

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 200 DERS SAATİ

BELGE: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)/ ADEMER EĞİTİM KURUMLARI

SINAV: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB-ANKARA)/ ONLINE

 

İŞARET DİLİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İşaret Dili;  Anlamı karşı tarafa iletmek için görsel kanalı kullanan dillere verilen addır. El işaretlerinin (manual) yanında el dışı işaretler (non-manual) ile ifade edilirler. İşaret dilleri kendilerine ait kelime dağarcığı ve dilbilgisel yapısı olan doğal dillerdir.

Sağırların bulunduğu toplumların olduğu her yerde işaret dilleri kullanışlı bir iletişim yolu olarak gelişmiş ve aynı zamanda yerel sağır kültürlerinin temeli olmuşlardır. İşaret dili genellikle sağırlar ve ağır işitenler tarafından kullanılmasına rağmen fiziksel olarak konuşamayan, sesli dili medikal bir kondisyon ya da engel sebebiyle kullanamayan, sağır aile bireyleriyle birlikte bulunan sağır anne-babanın işiten çocukları (Children Of Deaf Adults, CODA) gibi işiten bireyler tarafından da kullanılır.

İşitme Engelliler Federasyonu verilerine göre 2.5 milyon, BM verilerine göre 3 milyon işitme engellinin bulunduğu ülkemizde, engelleri ortadan kaldırmak, toplumsal farkındalık yaratmak,  işitme engellilerin en büyük sorunu olan iletişim için kullanmak zorunda oldukları Türk İşaret Dili’nin (TİD) yaygınlaştırılması ve bu konudaki mağduriyetin asgari seviyeye indirilmesi amacı ile bu eğitim programı başlatılmıştır. Sessiz dünyalarına renk katmanın yanında, diğer insanlarla birlikte tüm evrensel ve anayasal haklarına, olabildiğince yüksek oranda erişmek ancak o zaman mümkün olabilecek ve sosyal statülerine bu imkan dahilinde sahip olabileceklerdir.

İŞARET DİLİ TEMEL EĞİTİM PROGRAM İÇERİĞİ

 • İşaret Dili Tarihi
 • Sağır Kültürü
 • İşaret Dilindeki Yanlış Anlayışlar
 • El Egzersizleri
 • Tanışma Kelimeleri
 • TİD Alfabesi
 • TİD Dil Bilgisi Kavramları
 • Gramerler
 • Tanışma Kelimeleri
 • Temel Cümleler
 • İşaret Dilindeki Olumsuzluklar
 • Özgeçmiş
 • Kutlama-Tebrik Anlatımları
 • Hisler-Duygular
 • Aile ve Akrabalar
 • Okul ve Eğitim İşaretleri
 • Gıda ve Giyim İşaretleri
 • Duygular
 • Eşyalar
 • Renkler
 • Müzik Aletleri
 • Ev ve Ev Eşyaları İşaretleri
 • Zaman ve Zaman Dilimleri
 • Trafik İşaretleri
 • Canlılar
 • Meslekler
 • Cümle ve Deyimler
 • Spor Terimleri
 • Coğrafi Terimler
 • Şehirler
 • Devletler
 • Yerel Yerleşimler

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ TERCÜMANLIK PROGRAM İÇERİĞİ

 • İşaret Dili Genel Özellikleri
 • İşaret Dili Kuralları
 • İşaret Dili Kullanım Biçimleri
 • İletişim ve Günlük Konuşma Dili
 • Dil Bilgisi Morfolojisi
 • Zamanlar
 • Ekler
 • Fiiller
 • Soru Zamirleri
 • Duyguların İfadesi
 • Cümle Çevirisi
 • Metin Çevirisi
 • Meslek İlkeleri
 • Toplum Bilimi Tercümanlığı
 1. Tabular
 2. Hastaneler
 3. Adliyeler
 • Konferans Çevirmenliği
 • Jargonlar
 • Sağır Kültürü
 • Sesli Çeviri
 • Video Çevirisi

EĞİTİMİN HOCASI

İŞARET DİLİ EĞT. TRC. BANU TÜRKUĞUR ŞAHİN

İŞARET DİLİ EĞT. TRC. BAŞAK TÜRKUĞUR ALBAY

Eğitim Neticesinde;

 • İşaret Dilinin Tanımını Bilir
 • İşaret Dilinin Temel Özelliklerini Kavrar
 • Türk İşaret Dilinin Gelişimini Bilir
 • Türk İşaret Dilinde El Alfabesini Kavrar
 • Türk İşaret Dilinde El Dışı Hareketlerin de Olduğunu Bilir
 • Türk İşaret Dilinde Jest ve Mimiklerin Önemini Kavrar
 • Hayatın Her Alanında Karşılaşabileceğimiz İşitme Engellilerle Sağlıklı İletişim Kurabilir
 • Kişisel Gelişiminizi Destekleyebilirsiniz
 • Noter’ den Onaylatarak İşaret Dili Yeminli Tercümanı Olarak Görev Alabilirsiniz
 • Halk Eğitim Merkezleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Belediyelerin Açmış Olduğu Eğitimlerde İşaret Dili Öğretmeni Olarak Görev Alabilirsiniz
 • Hastaneler
 • Adliyeler
 • Karakollar
 • Oteller
 • Bankalar
 • Tapu Daireleri
 • TV Kanalları
 • Zincir Mağazalarında İşaret Dili Tercümanı Olarak Görev Alabilirsiniz

 

İŞARET DİLİ EĞT. TERCM. BANU TÜRKUĞUR ŞAHİN
İŞARET DİLİ EĞT. TERCM. BAŞAK TÜRKUĞUR ALBAY

İşaret Dili Eğitimi, Online İşaret Dili Kursu

İşaret dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dil olarak günümüzde kullanılamaya devam etmektedir. Ülkeden ülkeye değişen işaret dilinin farklılık gösteren aksan ve lehçeleri var olduğu bilinmektedir. Türk İşaret Dili ve Türkçe’nin gramer yapısı olarak birbirinden farklı iki dil olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanılan İşaret Dili ise kökeni 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’ne kadar uzadığı görülmektedir. İlk işitme engelliler okulu yine Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından 1902’de kurulan Yıldız Sağırlar Okulu’dur. İşaret Dili görsel bir dil olduğu için yazılı tarihte yaygın olarak kayıt altına alınmamıştır. Tarih boyunca her işaret dilinin ortaya çıkması işitme engellileri bir araya getiren bir eğitim kurumunun oluşturulmasıyla gerçekleşmiştir. Aynı kurumlarda toplanmayan ve aile içinde kendilerine özgü bir işaretleşme dili kullanan kişiler ortak dile vakıf olamadıklarından sınırlı bir iletişim gerçekleştirilecektir.

İşaret dilinin özelliklerini şu şekilde açıklamak doğru alacaktır. İşaret dilinde de belli bir gramer yapısı bulunmaktadır. Soyut kavramlar için kullanılan işaretler ortaktır ve beden dili bu kavramların anlatılmasında oldukça işe yaramaktadır. Her ülkenin farklı dili olduğu gibi farklı işaret dili vardır. Türkçe sözel dil ile Türkçe işaret dilinin gramer yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. Türk işaret dilinde eylem bildiren ifadelerde son ek bulunmaz. Türkçedeki çalışıyorum, geliyorum, gidiyorum gibi eylem bildiren ifadeler Türk işaret dilinde iki farklı yapıya bölünerek kullanılmaktadır. Soru eki bulundurmayan bir gramer yapısı oluşturuyor. Cümlenin soru cümlesi olduğunun anlatılması için mimikler ve jestler devreye giriyor. İşaret dili kullanımında en fazla mimik ve jestlerin kullanıldığı dil Türk İşaret Dilidir. Türkiye’de son yıllarda işaret dili kullanımın önemi artmış ve birçok eğitim programı ile işaret dili eğitmenleri yetişmiştir. Haber kanallarında, siyasilerin halka seslenişlerinde işaret dili tercümanları görev almakta ve iletişim engelleri kaldırmaktadır. Türkiye’nin her yerindeki işitme engelli vatandaşlar bazı farklılıklar olsa dahi anlaşabilecekleri bir dile sahip olduğu görülmekte yaşanan farklılıklarla rağmen bu durum işaret dili için gelecek açısından umut vermektedir.

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

 


hosteslik kursu

Call Now Button