Müzik Terapisi Eğitimi

MÜZİKLE TERAPİ EĞİTİMİ

 

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 136 DERS SAATİ (120 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE: RICCON ACADEMY

SINAV: ONLINE

MÜZİKLE TERAPİ EĞİTİMİ NEDİR?

Müzik, Toplumlar İçin Sanat Dallarının En Eskisidir. Gerek Soyut Anlatımı Gerek İçyapısı ile Benliğimizde En Belirgin Bir Etkiye Sahip Olan Sanat Koludur.

Müziğin, İnsanlar da Güzel Duygular Uyandırmasının Yanı Sıra, Ruha Hayat Veren Sihirli Bir Dokunuşa da Sahip Olduğu Bir Gerçekliktir. Müziğin Ritmi, Kalp Atışlarını Düzenleyerek, O Kişinin Bedensel, Ruhsal ve Zihinsel Açıdan Sağlığa Kavuşmasını Sağlar.

Müzik Terapisi, Günümüzde Birçok Hastalığın Tedavi Sürecinde Hastaların Psikolojik Durumlarının İyileştirilmesinde Kullanılmaktadır. Ucuz ve Yan Etkisi Olmayan Bir Yöntem Olmakla Birlikte, Hastaların Fiziksel, Psikolojik, Sosyal, Duygusal ve Manevi Olarak İyileşmesinde Olumlu Etkisi Vardır.

PROGRAM İÇERİĞİ

MÜZİK TERAPİYE GENEL BAKIŞ

 • Müzik Terapi Nedir?
 • Müzik, İnsan, Topluluk ve Kültür İlişkileri
 • Dünya Tarihi’nde Müzik Terapi
 • Türk Tarihi’nde Müzik Terapi
 • İslam Öncesi Türk Devletleri’nde Müzik Terapi
 • Selçuklu ve Osmanlı’da Müzik Terapi
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Müzik Terapi
 • Günümüzde Müzik Terapi

MÜZİK VE FİZYOLOJİ

 • İnsan Beynine Genel Bakış
 • Müzik ve Beyin İlişkisi
 • İnsan Beyninin Ses ve Müziği Algılama Mekanizması
 • Duyu Organları Çalışma Mekanizmaları ve İşlevleri
 • Ses ve Müziğin Nörokimyasal Etkileri
 • Ses ve Müziğin Bireysel Davranışlar Üzerindeki Etkisi

MÜZİK TERAPİ UYGULAMA İLKELERİ VE ALANLARI

 • Müzik Terapi Uygulamalarında Etik Kurallar
 • Müzik ve Enerji İlişkisi
 • Titreşim Tıbbı
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Olarak Müzik
 • Modern Tıpta Müziğin Kullanımı
 • Psikoterapide Müziğin Kullanımı
 • Travma Sonrası Müzik Terapi Yöntemleri
 • Kişisel Gelişim Ve Farkındalık Odaklı Çalışmalarda Müzik
 • Beyin ve Nörolojik Hastalıklarda Müzik Terapinin Etkileri
 • Fizik Tedavide Müziğin Kullanımı
 • Eğitimde ve Özel Eğitimde Müzik Terapi Yöntemleri (Nordoff-Robbins)

 

MÜZİK TERAPİSİNDE TEMEL TERAPÖTİK YÖNTEM VE TEKNİKLER

 • Terapötik Süreç Nedir? Nasıl Oluşturulur? (UYGULAMA)
 • Müzik Terapi Seansı Nasıl Kurgulanır?(UYGULAMA)
 • Güdümlü (Yönlendirmeli) Hayal Etme ve Müzik (Bonny Modeli)
 • Analitik Müzik Terapi (Mary Priestley Modeli)
 • Yaratıcı Müzik Terapisi (Nordoff-Robbins Modeli)
 • Doğaçlama (Serbest) Müzik Terapisi (Alvin Modeli)
 • Bilişsel-Davranışçı Müzik Terapisi
 • MÜZİK TERAPİSİNDE RİTM BİLGİSİ
 • Müzik Nedir?
 • Ses ve Frekans Bilgisi
 • Temel Nota Bilgisi
 • Ritim Bilgisi
 • Müzik Terapisinde Ritim ve Ritim Çalışmalarının Önemi
 • Müzik Terapide Kullanılan Materyaller

 

BİREBİR VE GRUP TERAPİLERİNDE MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI

 • Vurmalı Çalgılar ve Diğer Enstrümanlar için Temel Eğitim(UYGULAMA)
 • Toplu Çalma Uygulamaları(UYGULAMA)
 • Toplu Söyleme Uygulamaları(UYGULAMA)
 • Türk Müziği Temel Usulleri-Makamlar ve İşlevleri
 • Orff Yöntemi (UYGULAMA)
 • Baksı Dansı (UYGULAMA) 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Ruh Sağlığı Çalışanları (Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman ve İlgili Bölümlerde Okuyan 3. Sınıf, 4. Sınıf Öğrencileri)
 • Tıp Doktorları
 • Psikiyatri Hemşireleri
 • Hemşireler
 • Öğretmenler/Eğitmenler
 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Müzik Bölümü Mezunları (Lisans veya Yüksek Lisans)
 • Vokalistler
 • Okul öncesi öğretmenleri
 • Sosyal Hizmetler çalışanları

EĞİTİMİN HOCASI

ÖZL. EGT. UZM. K.SERDAR ATEŞ

MÜZİKLE TERAPİ EĞİTİMİNİN ÖZGÜN YANI

Eğer Bir Ruh Sağlığı Çalışanı İseniz; Müzik Terapi Eğitimi ile Öğrendiğiniz Teknikler Sayesinde Danışanlarınıza Çok Daha Etkili Çalışmalar Yaparak Danışanın Kendinde Ulaşmasını Beklediğiniz Hedeflere Farklı Bakış Açıları Kazandırarak Ulaştırabileceksiniz. 

Eğer Bir Öğretmenseniz; Sınıfınızdaki Öğrencilere Grup Bilinci ve Empati Kazandırarak Sınıf Dinamiğinde Pozitif Etki Yaratabilir, Birbirine Güvenen Yardımcı Olan Dinleyen ve Anlayan Bir Sınıf Ortamı Yaratabilirsiniz.

Eğer Bir Doktorsanız; Hastalarınıza/Danışanlarınıza Müziği Kullanarak Tedaviye Destek Olacak Tekniklerle Yardımcı Olabilir, Kişiye Hastalıkla/Ağrıyla Mücadele Etmesini Kolaylaştırıcı Yöntemler Uygulayabilirsiniz.

Eğer Müzik Bölümü Lisans veya Yüksek Lisans Bölümü Mezunuysanız; Eğitim Sonrası Edindiğiniz Bilgiler Doğrultusunda Bir Müzisyen Olarak Eklektik Bir Şekilde Müziği Kullanabilecek,

 • Okullar
 • Huzurevleri
 • Rehberlik Araştırma Merkezleri
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Kurumsal Firmaların Motivasyonel ve Takım Çalışmaları Uygulamalarında Müziği Etkin Bir Şekilde Kullanabilecek;
 • Doktor
 • Psikolog
 • Psikiyatrist gibi sağlık meslek çalışanları ile de ortak çalışmalar yapabileceksiniz.

NERELERDE KULLANILIR

 • Okullar
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Psikolojik Danışmanlık Merkezleri
 • Klinikler
 • Hastaneler
 • Bakım Evleri
 • Gündüz Bakım Evleri
 • Darülacezeler
 • Huzurevlerin
 • Engelsiz Yaşam Merkezleri
 • Hapishaneler
 • Toplum Merkezleri
 • Özel Okul Ve Kreşler
 • Destek Eğitim Odaları
 • Destek Ve Eğitim Merkezleri
 • Özel Muayenehanelerde Kullanılmaktadır.

EĞİTİM NETİCESİNDE;

Müzikle Terapi Sertifika Programını Tamamlayan Kursiyerlerimiz; Öğrenecekleri Yöntemler Yardımı ile Nörorehabilitasyondan Pediatrik Alana, Özel Eğitimden Psikolojik Müdahale Alanlarına Kadar Birçok Uygulama Biçimlerinde Yeterlilikler Kazanacaklardır.

Eğitim Programı Sonunda; Zengin Ders İçerikleri Sayesinde Ülkemizde ve Dünyada Kullanılan Müzik Terapi Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olunmasının Yanında, Uzman Eğitimcilerimiz Tarafından Gerçekleştirilecek Bireysel ve Grup Müzik Terapi Örnek Uygulamaları ile Pratik Deneyimler Elde Edilecektir.

EĞİTİMİN HOCASI

ÖZL.EGT.UZM. K.SERDAR ATEŞ

Müzikle Terapi Nedir? Sertifikalı Müzikle Terapi Eğitimi, Online Müzik Terapi Eğitimi

İnsan yaşamının vazgeçilmez parçalarından birisi şüphesiz Müziktir. Ruhsal olarak kendisini kötü hisseden bireyler bu durumu en iyi müzik ile çözebilmektedir. Aynı zamanda kendisini iyi hisseden ve ruhsal açıdan kendisini iyi hisseden kişileri de müzik etkiler. Müzik kendine özgü olan yapısıyla birlikte insanların düşüncelerine etkileyebilecek bir türde gücü bulunur. Eski medeniyetlerde dahi psikolojik sorunların giderilmesi için müzikler kullanılmıştır. İnsanın kendisini ifade etmesinde yardımcı rol oynayan sanatlardan birisi müziktir. Evrensel olduğu için tek bir ortak dili bulunur. Müzikle terapi ise bireylerin kendi ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir uzmanlık programıdır. Müzikle terapi yöntemi en çok kullanılan yöntemler arasında yer alır. Eski tarihe bakıldığı zamanlarda müziğin birçok şey için kullanıldığı açık bir şekilde belirtilmektedir. Ruhsal olarak kendisini kötü hisseden veya herhangi bir hastalığı olan kişiler Hatta fiziksel olarak bir rahatsızlığı bulunan kişiler müzikle terapi ile bu durumu azaltmaktadır. Bu şekilde birçok kişi kendisini çok daha iyi hissetmektedir.

Müzik Tedavi Uygulaması

Müzik terapi programı içerisinde ritimler ve melodiler insanların tedavi edilebilmesi için kullanılmaktadır. Bu şekilde çok daha yararlı olduğu söylenebilir. Müzik hastanın sinir sitemi üzerinde olumlu etkiler uyandırır. Bu tepkilerle birlikte anlamlı tepkiler ortaya çıkabilir. Bazı hastalar bu alanda bir anda kendisini bulabilir. Yalnızca müzik yaparak kendisini geliştiren ve yeteneğini arttıran birçok kişi bulunmaktadır. Kendince anlamlı bir uğraşı olan kişilerin kendine olan özgüveni ciddi oranda artabilir. Müzikle terapi, insanlardaki iletişim kanallarını açmak için mükemmel bir yöntemdir. Ses ve insan bütünlüğünü araştıran bir daldır. Müzikle tedavi uygulaması bundan yıllar önce 1947 yılında yapılmıştır. 1949 yılından beri Fransa’da müzikle terapi çalışmaları yapılmaktadır. Günümüzde birçok hastanede ve sanat merkezlerinde müzik tedavi programları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Diğer ülkelerin pek çok kliniğinde bu hizmet verilmektedir. En sevdiğiniz şarkıyı dinlerken kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Bu şekilde insanlar hayal kurarak kendisini çok daha rahat hisseder. Müzik yalnızca bu noktada ruhu değil aynı zamanda zekayı da olumlu etkilemektedir.

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması


hosteslik kursu

Call Now Button